Thông báo về việc phát hành đồng Nhân dân tệ phiên bản thứ 5 (2019)

Thông báo về việc phát hành đồng Nhân dân tệ phiên bản thứ 5 (2019)
Đăng ngày 7/5/2019

Các bác Việt Nam đang giữ TIỀN MẶT đồng Nhân Dân Tệ để đi đánh hàng Trung Quốc chú ý:

Ngày 29/4/2019, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo sẽ phát  hành phiên bản thứ 5 của đồng Nhân dân tệ vào ngày 30/8 tới.

Các  đồng cụ thể được phát hành bao gồm tiền giấy có mệnh giá 50 tệ, 20 tệ,  10 tệ, 1 tệ và tiền xu có mệnh giá 1 tệ , 5 hào, 1 hào.

(Trung Quốc tập trung thu hồi tờ tiền phiên bản thứ 4 bắt đầu từ ngày  1/5/2018 đến ngày 30/4/2019. Trong thời gian này, người dân Trung Quốc   có thể đến bất cứ các điểm kinh doanh tổ chức tài chính, các ngân hàng  để đổi.

Sau ngày 1/5/2019 nếu muốn đổi tiền phải đến các điểm, tổ  chức tài chính ngân hàng do nhà nước Trung Quốc chỉ định để tiến hành  đổi tiền.)

Theo: http://finance.sina.com.cn