BIỂU PHÍ

Chi phí nhập hàng Trung Quốc
1 đơn nhập hàng Trung Quốc gồm những khoản nào?

Mỗi đơn hàng có sản phẩm, số lượng, tính chất khác nhau nên sẽ có biểu phí cụ thể cho từng khách hàng. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhập Hàng Nam Phương để có báo giá chính xác.

Website: www.nhaphangnamphuong.com

Điện thoại: 0383.368.398

Zalo: 0978.229.277

Email: nhaphangnamphuong@gmail.com

Fanpage: Nhập Hàng Trung Quốc Hiệu Quả Nam Phương